Referat af Bestyrrelsesmøde

i DcH Slagelse

Mandag den 18. August 2014 kl. 18.30  
Dagsorden

 1. Klub økonomi 

kr. 15.323 i kassen. En del skyldige træningsgebyrer.

Forsikring skal betales på ca. kr. 3000

13/14 nye på hvalpe-/begynderholdet

 

 1. AOF 
 • De har fået ny træningsplads på modsatte side af vejen og Parkering skal foregå på den fælles plads
 • De skal ikke bruge klubhuset, da de skal bruge handicaptoilettet.

Konkret er det kommunen der forestår alt omkring det:

 • Nøglen er hos kommunen
 • rengøring af handicaptoilet (døren fra vores lokaler blokeres)

 

 1. IPO HOLD

Jesper blev kontaktet af en figurant, som gerne vil starte et hold hos os.

Peter Gentsø.

Jesper inviterer ham til snak. Vi ønsker at hele IPO programmet skal praktiseres.

 

 1. Trænings plan hvalpe-/begynderhold

På trænermødet blev der bedt om en plan for holdet. Jesper har modtaget den og bestyrelsen drøftede indholdet.

Jesper drøfter den fremsendte plan med trænerne.

Bestyrelsen/trænerne vil arbejde hen imod en vejledning for arbejdet på hvalpe-/begynderholdet, da det tidligere har været uklart, men der er fortsat en hvalpeprøve som mål for arbejdet.

 

 1. Tilmelding til konkurrencer + betaling 

Der er en udfordring med online tilmelding et sted og betaling til Stella et andet.

Det præciseres at deltagergebyret SKAL betales til klubben samtidig med tilmeldingen online.

(hvis man framelder inden fristen er udløbet, refunderes gebyret naturligvis)

 

 1. Årsplan 

Er udarbejdet for 2014. Husk frist for konkurrencedatoer til DcH. 15/8.

 

 1. Evt.
 • DM 2016 afholdes af Næstved/Fakse.
 • Skilt ved indkørslen, på huset, på lågen til træningsområdet. Hvem kender en mulighed for at skaffe det? Jesper Lambert? Jesper undersøger.
 • Naboen har klaget over farven på containerne.!! De skal beklædes med sort beklædning. Der er givet henstand med det/vi afventer noget fra kommunen, da AOF også kommer med en container!!
 • Indhegning af Rallybane/tumleplads (træningsøjemed) på første del af området i forlængelse af P-pladsen. Beløbet tages i første gang fra husrådets budget.
 • Kredskonkurrence – hjælpere. Jesper hænger en liste op i klubhuset.