Referat af bestyrelsesmøde d. 1. marts 2017, DcH Slagelse, Kl. 19 i klubhuset.

  1. Godkendelse af seneste referat

Godkendt

  1. Økonomi

Status uændret i forhold til seneste referat

  1. Nyt fra kreds/lands

Der er indkaldt til ekstraordinær GF i kreds 6 da det ikke er lykkedes at vælge en formand og næstformand.

I 2017 er der kun arrangeret 3 konkurrencer i A-klassen. Det kan betyde at kredsen vil stille krav om hvilke klasser der skal tilbydes på konkurrencedage.

Der skal også vælges ny landsformand på landsmødet d. 18/3

Klubhuset er udlånt til kredsens uddannelsesudvalg d. 18/3 og Jesper havde lovet at stå for mad og kaffe. Det overtager Doris, da Jesper tager til landsmøde. (Karin laver opslag om 5 hunde til brug for aspiranterne)

  1. Nyt fra trænere

På seneste trænermøde blev muligheder for tøj drøftet og trænerne ønskede en vest.

Vi forventer at indkøbe veste til alle trænere, til en forventet pris pr. stk. ca. kr. 300. Doris kontakter leverandør og Stella har logo til trykket.

Der afholdes hundeførerdag d. 12/8. Doris og Stine står for planlægningen.

Der er et stort ønske om at ”den varme hund” skal fortsætte. Holdene sørger på skift for materiale fra træningen.

  1. Æresmedlem

Der udnævnes snarest et æresmedlem.

  1. Hvem er træner? En definition i forhold til udlevering af trænertøj, kontingent refusion m.m.:

Forslag til tekst, som der arbejdes videre med:

En træner defineres som værende aktiv træner på et/flere faste hold, eller står parat til at tage et hold.

Vi tilstræber at der er én træner pr. ca. 7-8 aktive hundeførere (vurderes på gennemsnitlige deltagere på holdet).

Har man trænerbog, inviteres man til trænermøder i klubben, uanset om man er ”aktiv”

  1. Retningslinjer for Aktivitetsudvalg/husudvalg

Bestyrelsen fastsætter datoer for aktiviteterne i god tid, så det kan påføres den fælles kalender.

  1. Tøj til trænere

Udover indkøb af veste til faste trænere, købes også tre veste i str. (f.ex. M, L, og XL) til brug for afløsere. Disse hænger i klubhuset, men vaskes efter brug af afløseren og returneres til klubhuset snarest.

  1. Forespørgsel fra Schæferhundeklubben om et fællesarrangement.

Jesper melder tilbage at vi ikke pt. Er interesseret og ikke kan se at vi har plads i vores kalender.

  1. Evt.

Henvendelse fra kommunen om hvad det koster at drive de to toiletter i ejendommen pga. mulige planer om salg. Henvendelsen er trukket tilbage.

Vi følger op på den fælles aftale om rengøring med de øvrige brugere. Jesper og Kai.

 

Referent: Kai