Referat fra bestyrelsesmøde den 22.4.2014


Tilstede: Kim, Jesper, Karin, Doris, Anette, Kai og Stella

  

1. Hvordan får vi flere hundeførere i klubben?

 -  Vi kan annoncere med en ordentlig annonce med billede. Forslag om at bruge Søndagsavisen. Annonce før sommerferien, hvis det skal være til augustholdet.

      Stella undersøger pris.

- Bruge Face-book mere – læses mere end hjemmesiden.

- Være mere flexible med indtag af nye hunde. Evt. oprette et permanent hvalpe/begynderhold, der tager nye ind løbende og sender videre til andre hold.

 2. Hjemmesiden:

   Da Tale er stoppet i klubben, mangler vi en, der kan overtage hjemmesiden.  Vi spørger Stephannie.

   Efterfølgende: Stephannie har sagt ja til at overtage hjemmesiden. Hun kontakter Tale for at få koder m.m.

 3. Den varme Hund:

   Stella spørger, om der er interesse i at bevare Den varme Hund. Det kniber med indlæg til bladet – og læses det overhovedet af medlemmerne?

   Der er enighed om, at bladet læses af medlemmerne, så det kører videre med en opfordring om at komme med indlæg.

 4.  DM:

   Der arbejdes videre med sagen om afholdelses af DM i 2016. Der er ingen fast tilbagemelding fra kasernen, men de vil behandle forslaget med velvilje.

 5. Afbinding af hunde:

   Der er ønske om et sted til afbinding af hundene. Husrådet etablerer afbindingsplads i haven snarest.

   Der er ønske om en sti i granskoven, så det kan bruges til felt. Husrådet ser på rydning.

  6. Nyt fra kredsen:

   - Flere klubber er gået væk fra at have C- og B-hold, men har ét konkurrencehold.

   - Der var ingen deltagere på sporlæggerkurset.

   - Vi skal have gang i, at de trænere, der ikke har en trænerbog, får den grønne bog, ellers kan de  ikke komme på efteruddannelse.

   - Roskilde har en sag med en ikke-indmeldt hund, der var på besøg. Hunden bliver bidt af en anden hund og mister et øje, mens den står afbunden. Ingen har set, hvad der skete.

 

Referent: Stella Nyberg