Bestyrelsesmøde d. 14/2-2015   kl. 12.30. DCH-Slagelse

 

Godkendelse af referat

 • Godkendt uden bemærkninger 

Økonomi

 • Kassebeholdning p.t. kr. 28.000
 • Jesper er tilmeldt IPO-kursus i Skanderborg

Nyt fra udvalg / trænere

 • Aktivitetsudvalg har planlagt fastelavnsarrangement, håber på stort fremmøde
 • Fordeling af aftentræning som starter i uge 13, Der indkaldes til trænermøde inden da. OBS: Referat af trænermøde bør også rundsendes til bestyrelsen.
 • Der arbejdes med opstart af Rally-hold. Det er Anette og Gitte Munch der vil forestå.
 • Det er vigtigt at alle trænere så vidt muligt deltager på trænermødet – især for nye trænere ved opstart i klubben

Nyt fra kredsen / kommunen

 • GF i kreds 6, torsdag d. 19/2. Næstved og Vordingborg skal afholde DM i 2016

Bestyrelsens ønsker til aktiviteter i indeværende år

 • Temaaften, som eks. Dyrlægeaften, Doris kontakter Gimlinge dyreklinik mhp. En aften med eksempelvis belastningsskader og alm. utilpashed (hos hunden). Der kan opkræves betaling eksempelvis kr. 20 pr. næse

Konkurrenceudvalget, supplement af medlem. Hvad gør vi for at skaffe en ekstra.

 • Har kontakt med Erling, som gerne vil hjælpe ved selve arrangementet mht. spor.
 • Jesper kontakter holdene for at høre om emner til udvalget. Opslag i klubbladet til maj. Kai laver opslaget angående arbejdet i vores udvalg.

Kontakten til AOF og andre hundeklubber. Herunder status på arealer og klubhus (noget nyt)

 • I forbindelse med at AOF har ønsket at afholde et kursus i vores lokaler, har der været noget korrespondance med AOF og kommunen. Der er kommet den opfattelse at vi ikke har ønsket at udlåne det til AOF. Som udgangspunkt er Klubbens lokale kommunalt og kan som sådan ”principielt”, benyttes af alle foreninger når det står ubrugt.

Jesper kontakter kommunen for at høre nærmere i forhold til vores muligheder for at stille krav til andre foreningers brug af lokalerne.

Retningslinjer for indholdet på klubbens hjemmeside, sociale medier m.m

 • På klubbens Facebook side har der været opslag som administratorerne har slettet. Bl.a Kennelsalg af hunde, gamle biler
 • Karin og Stine er administratorer på siden har ønsket at høre bestyrelsens principielle holdning. Kai laver et forslag til retningslinjer. Bl.a skal der tages stilling til betaling for annoncer på hjemmeside, opslag fra vores annoncører o.lign.

Retningslinjer for indstilling til træneruddannelse, dommeruddannelse m.m.

 • DCHs generelle regler gælder for indstillingen jf. DCH’s årbog. Bestyrelsen godkender og kan kontakte relevante trænere for at søge oplysninger.

eventuelt.

 • Medlemstilskud. Vi har 2 medlemmer der er under 25 år og dermed tilskudsberettiget. Vi søger ikke denne gang. (vurdering af omkostninger/indsats hos både os og i den kommunale forvaltning)
 • Husudvalget har forespurgt til opgaver vi ønsker udført på arbejdsdagen.
  • Der lægges træflis ved indgangen til træningspladsen
  • Rydning af sti i granskoven så skoven kan bruges til felt
  • Afbindingspæle forskellige steder rundt på pladser
  • Faste skjul ved krat.