Referat af Bestyrelsesmøde i DcH Slagelse, tirsdag d. 5. maj 2015

Godkendelse af referat

-godkendt

Økonomi

-ca. 22.500 i kassen.

Nyt fra udvalg / trænere

-konkurrenceudvalget er suppleret med Glen Jensen, fra juniorholdet.

Til klubmesterskabet d. 30/5 er hjælpere, sporareal, dommere er på plads.

Pt. Tilmeldt 3 hunde i hver klasse til klubmesterskabet. Der skal reklameres på holdene for flere deltagere.

-Finn og Anette har valgt at stoppe. Begrundelsen er at Anette havde mistet motivationen og ikke følte at klubbens tilbud for A-hunde var godt nok. Deres træneruddannelse er stoppet samtidig med.

-Pt. Mangler Stephanie og Charlotte at færdiggøre sidste modul i uddannelsen.

Nyt fra kredsen / kommunen

-Generalforsamling i kredsen. Der blev vedtaget uændret kontingent. Alle DcH klubber er blevet indmeldt i DGI, årsagen er ukendt. Landsforeningen arbejder på en løsning.

Generelt er kredsen presset på antal hunde/hundeførere.

Aktivitetskalender

-Sommerafslutning. Bestyrelsen foreslår d. 29/6.

-Kai deltager i infomøde om dyrenes dag d. 18/5 (afholdes d. 21/6)

-Opstart efter ferien, mandag d. 3/8

Kommunikationen i foreningen, samt strategi for DCH

-Der afholdes ”Trænermøde/strategimøde” tirsdag d. 9/6 kl. 18.30 for trænere og bestyrelse. Der serveres smørrebrød, så tilmelding senest en uge før.

  • P.t. er der mange på familie/juniorholdet. Færre på konkurrenceholdet og Rallyholdet Hvordan sikrer vi en god overgang mellem holdene.
  • Aktiv brug af facebook, med billeder og mulighed for at ”poste” på andre sider.
  • Kommunikation og vigtigheden af at alle er ”rollemodeller” for klubben, tages med som underpunkt på strategimødet

Lokalplan for Langøre (orienteringsmøde i slutningen af april)

-Jesper og Kai var til møde om lokalplan. Ikke noget nyt udover forslaget. Vi skriver omkring den endelige plan med reetablering af vandløb. Høringsfrist er d. 26/5

 

 

 

Udlån af klubhus (hvem kan og på hvilke betingelser)

-Klubhus kan, efter anmodning, bruges til hunderelaterede arrangementer af bestyrelse og trænere.

Dialog med kommunen omkring græsslåning (kommer det os ved)

-Det drejede sig om den nye indhegnede plads. Jesper afventer svar på om kommunen vil slå det område, samtidig med resten af vores træningsområde.

Ny naboklub (Schæferhundeklubben)

-Ikke noget nyt, men landmåler har været på området, så de kommer nok.

EVT

  • Træningspladsen benyttes af ”ikke medlemmer” til lufteplads. Hvordan tydeliggør at det ikke er formålet – skilt.
  • Stella spørger til de små pinde på pladsen. De markerer nyplantning.
  • Muldvarpe fælde på pladsen. Er det OK? Der må ikke kunne komme hunde til fælden (dækkes til)
  • Bestilling af tøj på DcH’s hjemmeside. Er det klubben eller personligt? Det er der tvivl om.