Referat af konstituerende Bestyrelsesmøde i DcH Slagelse

Torsdag d. 11/1 kl. 19 i klubhuset, Langøre 3A

Dagsorden:

 1. konstituering

Næstformand: Karin Hedegaard

Kasserer: Stella Nyberg

Sekretær: Kai Andersen

Bestyrelsens repræsentanter i udvalg:

Konkurrenceudvalg:

Karin Hedegaard

Stella Nyberg

 

Aktivitetsudvalg:

Kim Hansen

Lotte Krogdahl foreslået og forespørges

 

Husudvalg:

Jesper Johansen

Kai Andersen

 

 1. Kommende mødedatoer.

Afholdes tirsdage kl. 19 i klubhuset

20/2, 15/5, 11/9 og 13/11

 1. Eventuelt:
 • På kommende møde tages en snak om hvilke visioner vi har for klubben. Drøftelse af mål og visioner. Herunder evt. nedsættelse af trænerudvalg.
 • Toiletforhold, samarbejde og rengøring
 • Klubmesterskab afholdes d. 12/5
 • Der er kommet en mail fra Kultur og fritid angående vores situation med vand på banen. Jesper deltager i et møde med repr. fra kommunen efter på mandag. Pga. baneforhold lukkes banerne midlertidigt.
 • Forslag om at vi kan indrette et bestyrelseslokale på 1. sal. Til materialer og depot.
 • Forhold omkring Paint-ball banen. Jesper følger op.
 • Jesper hænger prisseddel op omkring stofmærker og konkurrencebøger.
 • Nyt telefonnr. til klubtelefon (og Mobile-Pay) samt gmail-adresse til klubben. Kommer senere

Referent: Kai Andersen