Referat af Bestyrelsesmøde i DcH Slagelse, den 15. maj 2018, kl 19.00

Dagsorden:

 1. Økonomi

Kassebeholdning pt. ca, kr. 65.000

 1. Vedtægter som er vedtaget på generalforsamlingen i landsforeningen.

Der er vedtaget nye ”grund-vedtægter” for lokalforeningerne, som minimum skal fremgå af vores vedtægter. Vi sikrer at vi overholder dette i forbindelse med vores generalforsamling. Jesper sender link rundt til bestyrelsen

 1. Persondataforordningen

Vi er OBS på de nye regler og sikrer at vi overholder reglerne. Der kommer information fra landsforeningen.

 1. Datoer for konkurrencer til næste år

Der skal nedsættes et konkurrenceudvalg til hver konkurrencegren på GF: Lydighed og Rally

Det er vigtigt at understrege at vi har behov for alle medlemmers hjælp ved afholdelse af konkurrencer. Som klub ser vi gerne at de forskellige grene hjælper til ved hinandens konkurrencer. Der laves opslag på facebook og hjemmeside med anmodning om hjælp.

Vi melder følgende datoer ind til kreds 6 for 2019

Lydighed: C-A konkurrence d. 1/9

C-B konkurrence d. 13/10

Rally:konkurrence d. 2/6

Klubmesterskab afholdes i april, endelig dato fastsættes når konkurrenceplanen kendes.

 1. Trænerkurser - procedure - ønsker og hvem skal med og hvem betaler
  Ønsker til trænerkurser fremsættes på trænermøder. Klubben betaler som udgangspunkt ét årligt kursus pr. aktiv træner.

   
 2. Punkter fra trænermødet jf. Referat

Drøftelse af overgang fra et hold til et andet, særligt når ”holdet lukkes”.

 1. Adria kursus

Vi er tilbudt afholdelse af et kursus via hovedforeningens sponsor: Agria dyreforsikring. Temaet er ”fastholdelse af medlemmer med vægt på hvalpe og teenagehunde”. Kurset er for aktive trænere. Vi anmoder om afholdelse her i klubben.

 1. Mærker til trænere

Trænere hedder fremover ”instruktør” og vi tilbydes mærker til alle trænere (kan nok sys på tøjet). Vi bestiller.

 1. Udfoldelse af visioner. Hvordan tager vi fat i det?

Visionerne blev forelagt på trænermøde. Få kommentarer og spørgsmål der blev afklaret på mødet.

Visionerne kommer til at indgå som et fat element i vores bestyrelsesarbejde. ( i dag har vi snakket om trænerkurser)

 1. Nyt/nye skilte ved indgang til træningspladsen og indkørsel.

Jesper indhenter tilbud på nyt skilt til indkørslen (kan se fra begge sider) og så kan det ”gamle skilt” på lågen udskiftes med et ved indkørslen.

 1. Evt.

Fra trænermødet er der fremsat ønske om mere lys på banen.

Arbejdsdag d. 26/5. Kai skriver oplæg der lægges på facebook og hjemmeside samt sendes på mail til alle medlemmer.