Bestyrelsesmøde i DcH-Slagelse tirsdag d.10/11-15 kl 19.

Dagsorden

 • Godkendelse af seneste referat

  • godkendt

 • Økonomi

  • p.t. ca. kr. 17.000 efter vagttjeneste.

 • Nyt fra kreds/kommunen

Kreds:

  • Revision af årsbogen er forsinket.

  • OBS på anvendelse af klubbernes arealer m.m., da anvendelsen skal kunne forsvares i DCH regi. Der har været eksempler på at klubarealer og lokaler har været brugt til at legitimere ”ikke DcH aktiviteter”.

  • Der er fortsat dommermangel

  • Hjælpere søges til DM i 2016

Kommunen:

  • AOF har fået nøgle til deres lokale (tidligere Bueskyttelokale)

  • Intet nyt angående Schæferhundeklubben.

 • Nyt fra. Udvalg

  • Konkurrenceudvalg: kredskonkurrence afholdt med succes. Der afholdes også Rallykonkurrence til foråret.   

  • Aktivitetsudvalget: kommende aktiviteter er, Juleafslutning og nytårskur.

 • Generalforsamling

  • Indkaldelse blev gennemgået. Afholdes d. 9/1-2016 kl. 11 efter nytårskur.

 • Træneraspirant Charlotte Steinmann, indstilles til uddannelsen

 • Evt.

  • Trænermøde: forslag tirsdag d. 24/11 kl. 18.00 m. bestyrrelse