Bestyrelsesmøde DCH Slagelse lørdag d. 2. april 2016

 1. Godkendelse af seneste referat.

Vedrørende køb i ”kantine”. Som en forsøgsordning skal betalingerne fremover være kontant eller via Moble pay, på

klubbens mobil nr. 24 28 21 94

 1. Økonomi

p.t. en saldo på ca. kr. 34.000

Doris og Stine forsøger at lave et system for lagerbeholdning, så vi undgår at mangle varer, samt have et overblik over den samlede økonomi i ”kantinen”.

Tom har lavet klatrespring til IPO, mgl. Udlæg på ca. kr. 1000,-

Glen har et spring klar til A-B-C klasserne og Karin følger op på status med det næste. (afregning mgl.)

 1. Rallykonkurrencen

Jesper: Ros fra formanden i Rally udvalget i kredsen, for at vi har brugt hende i fasen op til konkurrencen.

Stella: Klarhed over konkurrencen. Vi skal have klarhed over arealet der skal bruges.Mål; 18*25 m, som er fuldstændigt plan.

 1. Møde med de øvrige klubber

Godt møde hvor vi aftalte turnusordning for rengøring af de fælles toiletter.

Kai forestår indkøb af materialer og regnskab, samt vores rengøringsforpligtigelse.

 1. Ragnhilds jubilæum

Lørdag d. 4. juni. Samme koncept som seneste jubilæum. Der laves fællestræning kl. 11. Stella og Doris sørger for de praktiske ting. Kai laver opslag – bl.a. hvem bidrager med kage til det fælles kagebord, kontaktpersoner.

 1. Åbent hus

Som opfølgning på vores deltagelse på dyrenes dag – en lørdag i august med program fra alle holdene. Evt. kontakt til eftersøgningstjenesten – og agility. Kai tager det op med aktivitetsudvalget.

Ny aktivitet for at skabe opmærksomhed om DCH. Evt. loppemarked med tilmelding til boderne.

 1. Vedr. henvendelse fra en holdtræner angående uoverensstemmelser på holdet.
 • Generelt: kan en træner ekskludere en deltager på holdet, udenom bestyrelsen?
 • Nej. Kan eventuelle uoverensstemmelser ikke klares ved dialog, SKAL træneren inddrage bestyrelsen.
 • Fastlæggelse af træningstider: 
 • Sker på trænermøde og ved fastlæggelse af træningstider, tages der hensyn til evt. hundeførere der træner på flere hold i klubben. Endvidere bør der så vidt muligt udvises fleksibilitet i fornuftigt omfang, i forhold til evt. individuelle ønsker. Der tages ikke hensyn til hundeføreres aktiviteter udenfor DCH.
 • Trænerrolle i andre klubber:  

Tages op igen på næste møde.

 1. Eventuelt.
 • Brug ”Slagelse4200” på Facebook. Opslag med hvalpehold er en succes
 • Arbejdsdag i klubben for 2016: den fastlægges til kort før konkurrencer.
 • Beslutninger taget i bestyrelsen om rammer/regler: samles i et fælles ”retningslinjer” Jesper og Kai samler.
 • Kredsen accepterer ikke kritik af at der er dommeraspiranter med til konkurrencer, da det er en forudsætning for uddannelse af dommere
 • Schæfferklubben har kontaktet kommunen mhp. at der kan etableres ekstra parkeringspladser.
 • Jesper: lys på banerne. Er i dialog med kommunen.
 • Stine har anmodet om at blive uddannet til adfærdskonsulent. Bestyrelsen indstiller til opstart af uddannelsen.

n.