DCH Slagelse. referat d. 9. august 2016

 Økonomi

  1. P.t. 39.500 i kassebeholdning, afventer enkelte træningsgebyrer.

Kommende udgifter: Uddannelse kr. 4.700, Forsikring kr. 4.000 samt kKontingent til kreds og landsforening. I alt ca.kr. 15.000

PC indkøbt til brug for konkurrencerne og sekretærarbejde.

  1. Information fra kommunen

Jesper arbejder fortsat på ansøgning om lys.  Ansøgning sendt til to fonde om midler, til vores andel af udgiften, forventet kr. 20.000 (i kontanter eller arbejde)

  1. Klubmesterskab – kredskonkurrence i efteråret:

Kun to tilmeldte p.t. Én i hver klasse. Der skal rykkes på holdene ….

Det ekstra spring skal etableres, også fremadrettet til kredskonkurrencen. Jesper igangsætter.

Til næste år:

Kredskonkurrence, lydighed d. 8/10-2017

Klubmesterskab d. 23/4-2017 

Rally konkurrence d. 21/5-2017

  1. Medlemsliste

Stella mangler at få tilbagemeldinger på hvem der deltager på hvilke hold.

Tages med på trænermøde. Der SKALl meldes tilbage til Stella med deltagere på holdene, ellers mister vi overblikket.

Vaccination og forsikring på alle hunde skal tjekkes én gang hvert år.

Vi starter nu i september, og fremadrettet i januar. Trænerne instrueres.

  1. Gave til Erlng i anledning af 30 års jubilæum.

Endnu ikke afklaret hvornår den afleveres

  1. Arbejdsdag / vedligehold af arealer

Lørdag d. 17/9 markerer overgangen til lørdagstræning, ved at der afholdes arbejdsdag.

Indledes med morgenkaffe. Kage og fælles grill (pølse m. brød) til frokost.

  1. Fælles toiletter i huset.

Brugen af de to toiletter, evalueres med de øvrige klubber. Ligeledes om hvem der har nøgler til handicaptoilettet. AOF ønsker at vi får dør direkte til depotrummet.

  1. Deltagelse i konkurrencer, ens retningslinjer (medlemsliste jf. pkt. 4)

Jf. ovenfor skal man deltage på et relevant hold. Meldes ud til alle trænere på trænermøde.

Kai laver artikel om deltagelse i konkurrence til ”den varme hund”.

Forslag om at arrangere udflugt til DM, som afholdes i Næstved, lørdag d. 24/9. Som afløsning for lørdagstræningen.

  1. Tøj til trænere

Forslag om at trænerne får tøj så de kan ”genkendes”. Vi afventer endelig stillingtagen, da vi prioriterer at få lys på banen jf. pkt. 1

Jesper undersøger muligheden for tøj som kan bestilles af medlemmer. Den turkis bluse er til brug ved PR. arrangementer, som f.eks. dyrenes dag.

  1. Evt.

Første Lørdagstræning starter d. 24/9 med udflugt til DM jf. pkt. 8

Der skal indleveres børneattester for alle trænere. Medtages på trænermøde.

Næste bestyrelsesmøde onsdag d. 5/10 kl. 18.30

Trine fra hvalpeholdet, har gjort rent i klubhuset og vil gerne tage del i rengøring herude. Det tager vi med tak imod.