Dagsorden DcH-Slagelse, den 1. februar 2017 – kl. 19

Deltagere: Jesper, Karin, Doris, Lotte, Kim, Stella, Kai

1.Godkendelse af seneste referat

Godkendt. Kai indtræder også i husudvalget.

2.Økonomi

God og fin orientering fra Stella. P.t. er likviditeten god ca. kr. 60.000. En stor del af medlemmerne har betalt for hele året. Der er bl.a. kommende udgifter til træneruddannelse. Der er et fint råderum for investeringer jf. pkt. 7

p.t. 75 medlemmer, hvilket er meget flot.

3.Vedtægter DcH Slagelse

Er det nødvendigt med de mange valg, bl.a. af suppleanter for bilagskontrollanter. Vi skal tjekke op med hovedforeningens vedtægter før vi laver ændringer.

Hvad er kriterierne for indstilling til æresmedlem, er der regler i hovedforeningen. Jesper undersøger.

Vi skal også have defineret hvilke jubilæer m.m. at vi som klub markerer.

4.Jubilæum i år

Karin har 25 års jubilæum i april. Afholdes sammen med sommerafslutningen d. 1/7

5.Æresmedlem DcH Slagelse

Hvad er kriterierne for indstilling til æresmedlem, er der regler i hovedforeningen. Jesper undersøger.

Vi indstiller et medlem til æresmedlem af DcH-Slagelse

6.Dyrenes dag er d. 25/6 (samtidig med hundeførerweekend) deltagelse?

Kim H bliver primær kontakt på dagen. Kai har fortsat kontakt til arrangørerne.

Sommerafslutning lørdag d. 1/7

7.Projekter ved klubhuset, prioritering (budget for året), herunder medlemsstatus

-Overdækning af terrassen. Jesper kontakter kommunen

-Sprøjtning af arealet

-Etablering af 6 IPO skjul

-Etablering af åbent ”køreunderlag” ved indgangen til træningspladsen

8.Klubtøj / trænertøj/udstyr

Doris arbejder videre og forventer at have forslag til kommende trænermøde.

9.Fra trænermøde

Jesper referede kort, bl.a drøftelse af rolle som træner og ønske om trænertøj.

Næste møde d. 8/2 kl. 19

10.DcH Skælskør / nye trænere og medlemmer derfra.

3 medlemmer er overført fra Skælskør. Ingen trænere p.t. Ingen nyheder omkring klubben i Skælskør.

11.Nyt fra lands/kreds

Der skal vælges ny landsformand på landsmødet og i Kreds 6 skal der vælges både formand og næstformand.

12.Ændret dato for klubmesterskab, lydighed.

d. 23/4 som er den fastsatte dato, afholdes der lydighedskonkurrencer i både Helsingør og i Næstved. Datoen ændres til lørdag d. 8/4.

13.Fastholdelse/rekruttering - kursus via dch (lørdag d 4/3 kl. 9-16 på Fyn)

Vi skal rekruttere trænere løbende og også fastholde og aktivere de trænere der er i klubben. Vi skal have input udefra til det arbejde. Kim H og Kai deltager. Besked til Jesper inden 4/2.

14.Evt

Karin: Har hørt mange tilbagemeldinger om at de gerne ønsker at ”den varme hund” skal fortsætte. Den læses i klubhuset, men tages ikke med. Der ønskes input til bladet – tages med på trænermøde.