Etablering af husråd

DCH Slagelse´s husråd. 

Ved en bestyrelsesbeslutning har DCH Slagelse etableret et husråd, der skal tage sig af alle løbende dispositioner, som kan forekomme i og omkring vores areal og klubhus, under ansvar til den siddende bestyrelse. Husrådet er etableret med det formål, at klubben har et formelt råd, der arbejder uformelt, det vil sige ikke kræver referater af møder, men kan tage en beslutning om stort og småt under uformelle samtaler her og nu, når man ses i klubben, eller når et tilfælde opstår der kræver rådets indblanding.   

Bestyrelsen er et formelt organ der også er referatpligtigt – hvilket vil sige at selv i de mindste detaljer skal hele bestyrelsen indkaldes formelt, før beslutning kan tages. Det er klart at et husråd påtager sig et vist ansvar for at kunne agere selvstændigt, og derfor arbejder man jo også under ansvar overfor bestyrelsen. 

Foreløbig er følgende valgt af bestyrelsen til at sidde i rådet, idet man er gået ud fra, at de nævnte har de kompetencer, og det indgående kendskab til klubben, der gør alle naturlige valg. Samtidig har disse erfarne mennesker alle deres gang i klubben, d.v.s. de ses ofte og kan tage løbende beslutninger. 

 

Husrådet er tovholdere for vedligeholdelse af huset og udenomsarealer.

 

Rådet kan tage sig af ting, som f. eks. godkendelse af sponsoreret møblement, reparationer, indkaldelse til arbejdsweekend, vedligeholdelse af udenomsarealer m.v. Det er klart at ved større investeringer skal bestyrelsen ind over. 

 

Rådets medlemmer er på valg, og det er bestyrelsens håb at man med etablering af dette råd har fremmet demokratiseringsprocessen, idet alle klubbens medlemmer nemt, uformelt og helt uforpligtende kan henvende sig til et medlem af rådet om alt, stort og småt. Endeligt kan man jo som altid klage til bestyrelsen hvis man finder det nødvendigt.