Hold og Priser

BEGYNDERHOLD: Er for hvalpe, unghunde og utrænede ældre hunde. Her trænes grundlæggende lydighed bl.a. lineføring, stå, sit, dæk og spring samt - ikke mindst – i at komme på kommando. Der startes med teori aften den første aften.

C-B-HOLD, LET ØVEDE/ØVEDE:
På dette hold arbejdes der videre med de øvelser, som hunden og hundeføreren har arbejdet med på kursus-/begynderhold, men med større krav til hundens lydighed og koncentration. Formålet er at opnå sikkerhed i øvelserne i DcH´s konkurrenceprogram.

C-B-HYGGEHOLD:
Er for de mennesker, der gerne vil gå til hundetræning med familiehunden og have fællesskabet i klubben/på holdet, uden at skulle træne hen imod konkurrence. Hyggeholdet bruger de fleste af DcH's øvelser som udgangspunkt for træningen (lydighed fra C til E, agility, spor m.m.) 

C-KONKURRENCEHOLD & B-KONKURRENCEHOLD & A-KONKURRENCEHOLD:
På disse hold lægges vægten på øvelserne i DcH' s konkurrenceprogram, som hunden/hundeføreren kender fra de foregående hold. Her bliver kravene til udførelsen dog hævet en del. Holdet træner målrettet mod konkurrencedeltagelse, og det forventes af deltagerne, at de har tid og lyst til arbejde ekstra med hunden, og at de stiller op til konkurrence, når træneren skønner, at de er parat til det. Dog lægges der i den daglige træning vægt på at variere træningen og give hundene udfordringer, der gør dem rustede til de mange forskellige oplevelser, de kan komme ud for ved konkurrencerne.

 

RALLY-LYDIGHED: 
Rally Lydighed er en sjov hundesport, hvor nøgleordet er positivt samarbejde. Alle kan være med uanset alder og fysik. Det er en masse sjove øvelser, som alle skal udføres med respekt for hundes fysik. Øvelserne beskrives på skilte som står i række følge, og alle består af både skrift og tegning. Så om man er tal, ord eller farveblind kan man være med.

Alle øvelser er et supplement til almindelig lydighedstræning, så Rally kan bruges som et afbræk fra lydighedstræning. Man kan også bruge det som en sjov måde at træne almindelige ting, som at gå pænt i snor, uden snor, sit, dæk, bakke og andre ting som er nyttige for alm. familiehunde. Og så kan man naturligvis blive så bidt af det, at man vil til konkurrencer, her er det væsentlige stadig at man er positiv. Det der bedømmes mest er hvordan man samarbejder, hvis hund og fører ikke er glade og har det sjovt, trækker det mere i point, end hvis man laver en øvelse forkert.

På vores rally hold vil vi lære jer alle øvelserne at kende. Men vi vil også lære jer øvelser der vedligeholder hundens krop, øvelser der tjekker hundens fysik osv.. Vi vil lave øvelser, der kan udfordre/trætte meget aktive hunde. Og så vil vi sammensætte øvelser som kan sætte farten op på sløve hunde.

Der er meget få fysiske redskaber som spring og lign., så de fleste øvelser kan trænes hjemme på stuegulvet.

Det du helt sikkert vil få ud af at gå på holdet, er en hund der søger dig og ser op til dig.

 På banen står 10-20 skilte med oplysninger om hvilken øvelse, der skal udføres. Skiltene må ikke berøres – undtagen af en logrende hundehale - og linen må ikke være stram. Man må tale til sin hund alt det, man vil – men kun pænt, taler man grimt, bliver der fratrukket point. Der stilles ikke så store krav til perfektion som i alm. lydighed. Der er 4 klasser.

Kontingent for aktive

Kontingentet består af:

Grundkontingent på kr. 750,00 og

Træningsgebyr på kr. 450,00

kr. 1200,00 pr. år

Træningsgebyr pr. ekstra hold

kr. 450,00 pr. år

 

 

Passivt medlemskab

kr. 550,00 pr. år

Træningsgebyr for medlemmer fra andre Dch-afdelinger

kr. 800 pr. år for 1. hold

samt kr. 450 pr. år pr. ekstra hold

 

Alle aktive betaler grundkontingent, der indeholder kontingent til Landsforeningen og til Kredsen samt træningsgebyr til DcH Slagelse.

Grundkontingentet betales 1. januar eller ved indskrivning til træning.

Træningsgebyret, der betales 1.august, reduceres efter antallet af træningsmåneder, der er tilbage af året ved opstart midt i et træningsår.

Ekstra træningsgebyr (for ekstra hold) kan betales med halvdelen 1. januar og halvdelen 1. august.

 

Priseksempler:

Start januar:

Grundkontingent                kr.    750,00

Træningsgebyr                   kr.    450,00

I alt                                      kr. 1.200,00

 

Start april:

Grundkontingent:               kr. 750,00

Træningsgebyr:                  kr. 180,00

I alt                                      kr. 930,00

 

Start august/september:

Grundkontingent:               kr. 750,00

Ved indbetaling: 

Reg: 1551
Konto nr: 0004438191

Oplys navn og hold. (hvis muligt)