Indlæringsprincipper

Alle trænere i DcH Slagelse har gennemgået en uddannelse på min. 1 år og har mulighed for løbende at efteruddanne sig. Dette gør den enkelte træner kvalificeret til at undervise i DcH’s lokalforeninger efter samme landsdækkende princip for motivation, indlæring og træning af såvel hund som fører.

 

Al træning i DcH tager udgangspunkt i den positive forstærkning – kort fortalt handler det om at belønne den ønskede adfærd og ignorere den uønskede adfærd. Belønningen kan bestå i en kort leg med bold, en godbid eller måske blot en verbaltilkendegivelse af, at hunden har udført det, du vil have den til. Hundetræning i DcH er ikke blot at ”få hunden til at lystre” – det handler om samarbejde mellem hund og menneske og tager udgangspunkt i hundens naturlige drifter/adfærd samt hundeførerens ønsker og ressourcer. Træningen er således en mulighed for at få en fælles referenceramme, der ikke blot begrænser sig til den ugentlige træningstime, men som er til gavn og glæde for både hund og menneske i dagligdagen.

 

DcH Slagelse indbyder med jævne mellemrum til foredrag og temaaftener, der har til formål at øge hundeejerens indsigt i og forståelse for hundens medfødte drifter og instinkter. Ved at øge hundeejerens indsigt i hundens natur, vil mange opleve, at det de tidligere har betragtet som problemadfærd hos hunden, måske skyldesegen uvidenhed, som kan afhjælpes med kun ganske få ændringer i den daglige omgang med hunden.

 

I enkelte tilfælde kan der være en mere massiv problemstilling, som hundeejeren ikke selv er i stand til at afhjælpe – derfor har vi en uddannet hundekonsulent i klubben, der altid står klar til at hjælpe – se i menuen under ”konsulent”.

 

DcH kan ikke træne din hund for dig, men vi kan give dig de redskaber og den viden du skal bruge, således at du med en letdaglig træning derhjemme kan skabe gode resultater.På den måde er du også selv medbestemmende for, hvor langt du vil nå med din hund – jo mere flittig du er med hjemmearbejdet, jo hurtigere vil der komme positive resultater.