Den varme hund er DcH Slagelse´s klubblad, som udkommer 4 gange om året, og du er velkommen til at tage et af de eksemplarer, der ligger i klubhuset. 

 

Alle er meget velkommen til at skrive indlæg til klubbladet, det kan være egne oplevelser, vittigheder, hundehistorier m.m.

I kan sende jeres indlæg til bladet her:  stella@post10.tele.dk

 

Redaktør: Stella Nyberg