Konstituerende bestyrelsesmøde lørdag d. 24/1 2015. DcH-Slagelse.

Posterne i bestyrelsen er fordelt således:

Formand og husråd:                                     Jesper Johansen

Næstformand og konkurrencer:                   Karin Hedegård

Kasserer og konkurrencer:                           Stella Nyberg

Sekretær:                                                      Kai Andersen

Materialer og husråd:                                   Kim Mortensen

Aktiviteter:                                                   Kai Andersen

Kantinen og husråd:                                     Anette Christensen

Medlem:                                                       Doris Pedersen

Kai ønsker at vi på næste bestyrelsesmøde tager en drøftelse om hvilke aktiviteter vi ønsker gennemført.

Konkurrenceudvalg: Karin og Stella er best.rep. i det nyetablerede udvalg. Vi skal gøre en indsats for at tiltrække et supplerende medlem.

Eventuelt:

  • Henvendelsen fra AOF. Det er problematisk med et samarbejde mellem foreninger med forskellig struktur. Der er mange gode muligheder i et samarbejde, som vi skal drøfte i bestyrelsen. Jesper laver forslag til svar som rundsendes til bestyrelsen til kommentarer.
  • Træneruddannelse: Jespers ønske om tillægskursus. Det undersøges om hvordan det bedst muligt gennemføres med en IPO uddannelse. Overbygning eller grunduddannelse! Jesper vender tilbage.