Referat af konstituerende bestyrelsesmøde den 14.1.2017.

Efter generalforsamlingen holdt bestyrelsen konstituerende møde.

Der var afbud fra Kai Andersen.

 

Posterne blev fordelt således:

- Jesper Johansen – formand og husråd

- Karin Hedegård – næstformand og konkurrenceudvalg

- Stella Nyberg – kasserer og konkurrenceudvalg

- Kai Andersen – sekretær og aktivitetsudvalg

- Kim Hansen – aktivitetsudvalg

- Doris Pedersen – kantineansvarlig

- Lotte Krogdahl – medlem

 

Næste møde onsdag den 1.2. kl.19.00

 

Referent

Stella Nyberg