Referat fra trædermøde den 22.4.2014

Tilstede: Stephannie, Kim, Jesper, Carina, Anette,  Doris, Stine, Karin, Annette, Kai, Stella

 1.                  Efteruddannelse:

                     Der holdes kursus en lørdag i ulige uge i september (forslag om adfærd- motivation – drift og spor). Forslag om den 13. september. Jesper vil forsøge at arrangere.

 

2.                  Klubmesterskab:

                     Vi mangler hjælp til afvikling. Trænerne må spørge på holdene, om der er nogle, der vil hjælpe. Tilbagemelding til Jesper.

                     Husk at få hundeførerne til at tilmelde sig til Stella. Der er lige nu tilmeldt 8 C-hunde og   2 B-hunde.  

 3.                  Hold/tider:

Carina ønsker pause som træner, og Doris skal på uddannelse. Der er kun 4 hunde på det nye hold – plus evt. 2, der starter i maj, så det besluttes, at holdet slås sammen med Jesper´s hold. Stine skal arbejde om onsdagen, så Anette overtager træningen sammen med Jesper

Tiderne om onsdagen ændres, da Karin ikke kan nå frem til kl. 18.00

Holdtiderne bliver så:

Hyggehold

Erling og Stephannie

mandag kl. 17.30 – 19.00

C-hold letøvede/øvede

Kim, Doris og Charlotte

mandag kl. 19.00/19.15 – 20.15

C-begynder/ Hvalpe- og begynderhold

Jesper og Anette

onsdag kl.

tiden kommer senere

B-konkurrence

Karin og Finn

onsdag kl. 18.30 – 19.30

C-konkurrence

Olen og Annette

onsdag kl. 19.30 – 20.30

 4.                  Træningsplads:

                     Husrådet vil se på redskaberne og gøre dem ”lovlige” til konkurrence efter DcH´s regler.

                     Der etableres afbindingsplads til hundene.

 5.                  Evt.               

- Stella efterlyser indlæg til Den varme Hund.

- Jesper: Der har været klager – ikke hos os – fra aspiranter om at blive kørt for hårdt i klubben. Der er også aspiranter, der klager over ikke at måtte bruge det nye, de lærer på kursus.

- Vi er ved at få bygget et handicaptoilet. Skal bygges, da Paint-ball har lejet huset af kommunen, som så er forpligtet til at stille handicaptoilet tilrådighed. Da der ikke er kloark i den gule hus, bliver toilettet bygget hos os.

                        Bueskytterne har nu deres lokale i brug, så vi skal huske at låse døren ind til rummet,

                        når vi forlader huset.

   Vi må ikke bruge 1.salen til andet end opbevaring p.g.a. brandrisiko.

 

Referent: Stella Nyberg