Referat fra trænermøde den 4.2.2014


Tilstede: Stephannie, Erling, Kim, Jesper, Carina, Anette,  Doris, Stine, Karin, Stella

 1.                  Holdfordeling/nyt hold til april

Carinas og Anettes hold er nedlagt, og hundeførerne er fordelt på andre hold.

Indtil april hjælper Anette på begynderholdet, når Stine ikke er der. Anette vil ellers bruge tiden til at sætte rallybane op og træne med Indy, som en ”appetitvækker”, for evt. interesserede. Hvis der er nok interesserede vil Anette starte et rallyhold senere.

Carina og Doris tager det nye begynderhold til april.

 2.                  Sommertræningstider

Sidste lørdagstræning er den 29.3. Sommertræning starter  den 31.3. Der er intro til det nye hvalpe-og begynderhold onsdag den 2.4. kl. 19.00

Holdtider sommer:

Hyggehold

Erling og Stephannie

mandag kl. 17.30 – 19.00

C-hold letøvede/øvede

Kim, Doris og Charlotte

mandag kl. 19.15 – 20.15

C-begynder

Jesper og Stine

onsdag kl. 18.00 – 19.00

B-konkurrence

Karin og Finn

onsdag kl. 18.00 – 19.00

Hvalpe- og begynderhold

Carina og Doris

onsdag kl. 19.15 – 20.15

C-konkurrence

Olen og Annette

onsdag kl. 19.15 – 20.15

 3.                  Efteuddannelse

                     Der er ønske om hundesprog og om  motivation.

                      Jesper kommer med oplæg. Formen bliver teori samt afprøvning af teorien på indkaldte hundeførere/hunde.

 4.                  Redskaber (springbræt skjul osv.)

                     Husrådet vil se på redskaberne og gøre dem ”lovlige” til konkurrence efter DcH´s regler.

 5.                  Løse hunde på pladsen

                     Karin: Der er mange løse hunde på pladsen nu. Der råbes meget efter dem, hvilket bare ophidser hundene. Kan føre til tragiske situationer jævnfør den nye hundelov.

                     Hundeførere, hvis hund løber, kan pålægges at bruge lang line til problemet er løst

 6.                  Evt.               

- Stephannie tager billeder af alle bestyrelsesmedlemmer og trænere, som kan sættes  op i klubhuset, så alle ved, hvem der er hvem

- Stine opfordrer til, at man sætter punkter på dagsorden i stedet for at tage det op under evt., der ofte bliver meget lang.

- Der holdes fastelavnfest den 1.3. kl. 10.00

 

Referent: Stella Nyberg